FÖRDELAR MED VÅRA LÖSNINGAR

Vi är mer än en leverantör, vi arbetar tillsammans med dig som en partner och hjälper dig med rekommendationer baserat på mobilitetsdata, så att du kan sänka kostnaderna, förbättra produktiviteten, säkerställa förarnas säkerhet och förvalta en hållbar fordonsflotta.

PRATA MED OSS

VÅR UNIKA METOD

Våra lösningar för din fordonsflotta kombinerar på ett unikt sätt tre viktiga och oskiljaktiga element, som alltid finns inkluderade i våra erbjudanden. Regelbunden analys av våra nyckeltal är helt nödvändigt för vårt uppdrag för att hjälpa dig att förbättra din fordonsflotta och verksamhetsresultat.

SV-CUSTOMERS

DET SOM GÖR OSS UNIKA
RESULTATANALYSTJÄNSTER

dashboard

Smarta rapporteringstjänster med analys och åtgärdsplan för att förbättra resultatet.

route 1

Lösningar som är skräddarsydda enligt kundernas specifika affärsbehov och utarbetade i samarbete med dem.

VÅRA KUNDER FRAMGÅNGSHISTORIER

 

 

+684,000

FORDON

+50,000

KUNDER

Mer än 70 000 kunder över hela världen samarbetar med oss.
Läs några av deras framgångshistorier.

Bizarro truck from testimonial video for MICHELIN Connected Fleet
DET HÄR SÄGER BIZZARO
Visa
Syrgroup testimonial for MICHELIN Connected Fleet
DET HÄR SÄGER SYRGROUP
Visa

VANLIGA FRÅGOR

Vad är hantering av fordonsflottan?

+

Hantering av fordonsflottan, ur ett kommersiellt fraktbolags synvinkel, beskriver processen som implementeras av de ansvariga för fordonsflottan för att maximera säkerhet, effektivitet och produktivitet i den dagliga verksamheten.

Dessa aktiviteter inkluderar inköp eller leasing av de fordon som behövs, planering av de rutter som ska köras varje dag, säkerställning av att fordonen underhålls och följer nödvändiga regelverk, utbildning av förare för att säkerställa deras effektivitet, och mycket mer.

För att uppnå fordonsflottans mål vad gäller effektivitet och produktivitet krävs en kombination av flera olika faktorer. Dessa är främst:

 • Tillgång till realtidsinformation och data om fordon och last
 • Möjlighet att övervaka och förbättra körbeteendet hos medarbetarna
 • Möjlighet att följa upp fordonens bränslekonsumtion
 • Genomförande av regelbunden förebyggande fordonsunderhåll

Våra tjänster och lösningar för er fordonsflotta kommer att ge er alla de verktyg och den support ni behöver för att hjälpa er fordonsflotta och den samlade verksamheten att bli mer effektiv.

Vad gör en ansvarig för fordonsflottan?

+

Fordonsansvariga är de som övervakar flottans verksamhet och ser till att den dagliga verksamheten flyter smidigt. Som en följd av detta är de ofta ansvariga för följande:

 • Spårning av fordonsflottan: Detta är helt nödvändigt för att säkerställa säkerheten hos last och förare i en fordonsflotta. Det hjälper också fordonsansvariga att säkerställa att de har kapacitet att reagera vid oförutsedda händelser, som olyckor och förändringar i vägförhållanden som kan kräva att befintliga leveransrutter förändras. Fordonsansvariga kan använda uppkopplade tjänster och lösningar för fordonsflottan med tekniker som GPS och IOT för att maximera synlighet, effektivitet och säkerhet i verksamheten.
 • Dataanalys: Genom att analysera nyckeltal (KPI:er) kan fordonsansvariga fatta mer strategiska beslut. Att använda beteendeanalys för att fastställa nya utbildningskrav som bidrar till att förbättra en flottas bränslekonsumtion är bara ett exempel på hur en noggrann övervakning av nödvändiga nyckeltal kan hjälpa en fordonsansvarig att finjustera verksamheten.
 • Arbetstidshantering: Fordonsansvariga måste också se till att registreringen av medarbetarnas körtid och arbetstid (Hours of Service, HOS) behandlas korrekt av färdskrivare, enligt aktuell lagstiftning. MICHELIN Connected Fleet erbjuder ELD-rapporter, så att chefer kan övervaka och analysera de anställdas körtid för att säkerställa efterlevnad.
 • Fordonsinköp: Fastställande av behov och metod för fordonsinköp är en uppgift fordonsansvariga vanligen är ansvariga för. Dataanalys och prognoser är nödvändiga för att hjälpa en fordonsansvarig att fatta beslut om det är dags att investera i fler fordon eller till och med att gå över till en grön fordonsflotta.
 • Säkerställa förarnas säkerhet: Att se till att förarna alltid kör säkert är en av de största utmaningarna för de flesta fordonsansvariga. Att använda våra tjänster och lösningar för fordonsflottan kan vara otroligt användbart för att övervaka både fordon och förare i realtid. Med datan som samlas in kan fordonsansvariga ta fram nya och specifika träningsscheman som riktar sig mot aktuella behov och förbättrar förarnas beteende när de är ute på fältet.
 • Kvarhållande av förare: Att förebygga förarbrist är också en av fordonsansvarigas stora uppgifter. En stabil plan för att behålla sina förare är nödvändig för att garantera att de bästa yrkesförarna tycker om att arbeta för ert företag. Det är viktigt att bygga starka relationer med förare och hålla medarbetarnöjdheten hög genom att erbjuda interna och anonyma återkopplingskanaler, tillsammans med en personalpolitik av hög kvalitet.
 • Övergripande kostnadsreduceringar: I en bransch där marginalerna vanligen är små blir kostnadshantering nödvändig. Fordonsansvarigas roll handlar om att ta fram en plan som minimerar kostnader, men maximerar produktiviteten.

Sammanfattningsvis är en fordonsansvarigs roll viktig för att hjälpa företag att konkurrera i transport- och logistikbranschen. Personer med denna roll måste ha en omfattande kunskap om sektorn, och vara duktiga på dataanalys och personalhantering.

Vilka är fördelarna med våra tjänster och lösningar för fordonsflottan?

+

Era verksamhetschefer, kommersiella förare och kunder kommer att se fördelarna när ni investerar i tjänster och lösningar för fordonsflottan.

Det finns många fördelar på kort och medellång sikt, inklusive att kunna öka förarsäkerheten, minska bränslekostnaden och administrationsaktiviteter, begränsa den miljömässiga påverkan av er verksamhet och erbjuda kunderna bättre service.

Det finns också enorma fördelar på lång sikt med smart flotthantering, och det handlar om att det ger fordonsansvariga möjligheten att säkerställa hållbara och konkurrenskraftiga fördelar inom sin bransch.

Vem kan tjäna på våra tjänster och lösningar för fordonsflottan?

+

Främst transport- och logistikföretag kan tjäna på tjänster och lösningar inom flotthantering. Detta tack vare att tekniken gör det möjligt för er att minska era kostnader och samtidigt förbättra produktiviteten. Detta gör att verksamheten kan växa hållbart, eftersom ni kan hantera mer jobb på ett effektivt sätt.

Era kunder kommer också att se fördelarna om ni beslutar er för att investera i dessa lösningar. De kommer inte bara att få sina leveranser snabbare tack vare förbättrad ruttplanering, utan får också regelbundet uppdateringar om sina beställningar och när de anländer, tack vare flottspårning.

Även andra väganvändare kommer att uppleva fördelarna med att ni använder denna teknik, eftersom förarsäkerheten kommer att förbättras tack vare återkopplingssystem inne i fordonen. Fordonsansvariga har dessutom tillgång till förardata, som du kan använda i er utbildning om förarbeteende för att hjälpa era medarbetare att använda sina fordon mer effektivt och på ett säkrare sätt.

Behöver er verksamhet Connected Fleet-lösningen?

+

Om er verksamhet hanterar en kommersiell fordonsflotta kan ni sköta den dagliga verksamheten enklare och se förbättringar i hur den drivs med tjänster och lösningar för fordonsflottan.

Att förvalta en kommersiell flotta är svårt och att göra det utan hjälp från specialutvecklad teknik gör det svårare än det behöver vara. Tillsammans med de olika fördelar vi redan har beskrivit kommer användning av teknik för att hantera din flotta att hjälpa din verksamhet att effektivisera administrationsprocesser och spåra data på ett mycket effektivare vis.

MICHELIN Connected Fleet har utformats särskilt med fordonsansvariga i åtanke – vi är här för att underlätta ert jobb.

Vilka är de bästa flotthanteringslösningarna?

+

Om du verkligen vill investera i flotthanteringstjänster som hjälper dig att anpassa och effektivisera dina processer så ska du arbeta med ett företag som kan bli en äkta partner. Och välj en flexibel lösning som kan skräddarsys i enlighet med era behov och prioriteringar.

Med MICHELIN Connected Fleet får du inte bara maskinvaran och de digitala plattformarna du behöver för att samla in data om din flotta. Våra experter hjälper dig också att analysera datan mot verksamhetens nyckeltal, ge dig rekommendationer och detaljerade åtgärdsplaner som bidrar till att sänka era kostnader och förbättra produktiviteten.

Vi lägger också mycket tid på att förstå våra kunders specifika behov och utmaningar, så att vi kan hjälpa er att ta oss över dem. Dessa faller för det mesta inom fem kategorier som vi kan hjälpa er att fokusera på, och det är:

 • Kostnadskontroll
 • Säkerhet
 • Lasthantering
 • Leverans i tid och produktivitet
 • Fordons- och lastsäkerhet

När du investerar i våra tjänster och lösningar får du dessutom all kundsupport, resultatanalys och rapporter som du behöver utan extra kostnad. Och du får en dedikerad kontoansvarig som kan se till att alla förfrågningar, frågor eller funderingar du kan tänkas ha hanteras så snabbt som möjligt.

Från installation av maskinvara till att du får smarta rapporter och åtgärdsplaner finns MICHELIN Connected Fleet här för att hjälpa dig under varje steg på vägen. Vi har insett att detta är den bästa metoden för att hjälpa fordonsansvariga att få ut mest av sin fordonsflotta. Vill du uppleva dessa fördelar själv kan du boka en gratis 40 dagars provperiod med oss. Då kan du se vilken betydande skillnad våra verktyg och vår support kan ha på din verksamhet.